Saturday, July 20, 2024


YARGITAY DAVA SORGULAMA İŞLEMLERİ


Yüksek mahkeme olan Yargıtay başkanlığına yapılan dava dosyası başvurularının ardından bilgilendirilmek için yargıtay dava sorgulama işlemlerinin yapılması gereklidir. Bu işlemler sayesinde Yargıtay’da görülen davalar hakkında detayları görebilir ve dosya no ile dava sorgulama yaparak davalı ve davacı taraf hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mahkemeler ile her hangi bir şekilde muhatap olanlar ve işlemleri dava aşamasına gelenler, merak ettikleri tüm konuları, dava sorgulama işlemleri ile yargıtay dosya sorgulama ekranı sayesinde öğrenme şansına sahiptirler. Gelişen teknoloji beraberinde yenilikleri de getirmiş ve online uygulama anlayışını tüm hayatımıza sokmuştur. Mahkemeler ile ilgili dava süreçleri geçmişte avukatlık bürolarından ya da mahkemelerin ilgili birimlerinden öğrenilir iken, günümüzde bu anlayış yerini online uygulamalara bırakmıştır.

Yargıtay davaları, boşanma davaları, dava dosyalarının durumları gibi tüm hususlar e-devlet sistemi ya da sms bilgilendirme sistemi sayesinde, kolay bir şekilde takip edilebilmektedir. Aynı hizmeti veren telefon hatları da bulunmakta olup, özel sektörde kamu kurumları gibi vatandaşlara davaların sorgulanması konusunda yardımcı olmaktadır.

En sık kullanılan yargıtay dava sorgulama yöntemi, e-devlet olmak ile birlikte, bu yöntemin kullanılabilmesi için vatandaşların e-devlet şifresine, mobil imzaya, elektronik imzaya ve TC. Kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. Kullanılabilen diğer bir yargıtay dava dosyası sorgulama yöntemi de, UYAP’tır.

UYAP dava sorgulama işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak maksadı ile sms bilgi sistemi adı altında bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulama sayesinde, sadece bir sms aracılığı ile yargıtay dava sorgulama işlemi yapılmakta ve bu hizmetin karşılığında tüm gsm operatörlerine 1 TL bedel ödenmektedir. Sms sisteminin kullanılması son derece kolay bir uygulama olup, TC. Kimlik numarasının, yargıtay dava dosya numarası ve mesaj kodunun yazılarak kısa mesaj olarak gönderilmesi yeterlidir. Anında ihtiyaç sahiplerine cevap gelmekte ve sorgulanan davanın son durumu hakkında taraflar bilgilendirilmektedir.